Rörskydd från VEVI-VA

Rörstöd (Glidsko)

Vevi rörstöd är utmärkt val då man skall fixera vatten- och avloppsledningar i skyddsrör , ex då man drar nya ledningar genom vägbankar och andra ställen där det krävs skyddsrör.

Vevi rörstöd är mycket enkla att fixera och använda även vid långa rördragningar genom skyddsrör. Ingen risk att stöden glider eller deformeras. Vevi rörstöd garanterar snabba och säkra genomföringsarbeten. Rörstöden spänns enkelt fast med spänningsbult, M8 - M12, så att belastningen kommer jämt över och runt hela rörstödet, varför man undviker snedbelastning eller deformationer på själva ledningarna.

Det normala är att man centrerar och fixerar vatten- och avloppsledningarna i skyddsrören, men man kan relativt enkelt skräddarsy även andra lösningar, ex om man vill ha viss avrinningslutning, eller fixera flera ledningar i samma skyddsrör.

Rörstöden finns i alla standardstorlekar mellan 90 – 1800 mm, samt kan vid behov på 2-3 veckors leveranstid även tillverkas i andra format, ex excentriska rörstöd med lutning- eller multirör-utförande. I sortimentet ingår även ändförslutningar samt kontroll- och överflödningsrör. Vevi rörstöd tillverkas i PE-plast, och stödklackarna svetsas fast i stödringen och fasas av i kanterna för att garantera enkel montering.

Vevi är ledande tillverkare och leverantör av rörstöd och väg-genomföringsprodukter i Finland. Vi levererar till så gott som alla större grossistföretag och till flertalet av de större entreprenörer inom markbyggande och kommunala vatten- och avloppsverk. Vi har sedan 1993 leverarat tiotusentals rörstöd till kunder, främst i Finland, men även till särprojekt i övriga Skandinavien. Utöver rörstöd och väg-genomföringsprodukter har vi även brett sortiment av brunnar för ex pumpstationer.

Rörstöden och ändförslutningarna levereras komplett med bultar och muttrar för direkt montage. Överflödningsrören kan enligt önskan levereras komplett med tätningar, teleskoprör och brunnslockför olika tillämpningar och inbyggnadshöjder. Vänligen kontakta Vevi med specifikationen.

Behöver du rörstöd, så kontakta oss.