pumppaamo

Vad gör Vevi-pumpstationer lite bättre?

Vevi-pumpstationen har ett så kallat sköljuttag som gör att det är lätt att rengöra eventuella stockningar.

Vevi-pumpstationen har ett reservutrymme där lagras ända upp till 2-3 dagars avloppsvatten medan man väntar på service.

Vevi-pumpstationen är stark och välisolerad som håller mot marktryck och kyla. Alla komponenter är inom räckhåll då man behöver justering eller reparation och FÖRBRUKSMANUALEN hittar du genast under locket.

Vevi-pumpstationen är försedd med en trefaldig Flygt -skruvpump som funtionerar I alla omständigheter.

PÅ GRUND AV ALLT DETTA HAR VI FRAMSTÄLLT EN AV DE BÄSTA PUMPSTATIONERNA PÅ MARKNADEN!