Naturvänligt och bekymmerlöst!

VEVI-VA är den ledande tillverkaren av vevi-rörstöd. Vevi-Va är också en av de största tillverkarna av avloppspumpstationer med sin hållbara vevi-pumpstation.

VEVI-VA är känd för sina snabba leveranser samt högklassiga produkter.

Vi erbjuder en naturvänlig lösning för hanteringen av avloppsvatten för mindre och större hushåll.

Vi är experter då man behöver fixera vatten och avloppsledningar genom vägbankar.


NATURVÄNLIGT OCH BEKYMMERLÖST!