Naturvänligt och bekymmerlöst!

VEVI-VA är den ledande tillverkaren för rörstöd samt en av de största tillverkarna av avloppspumpstationer i Finland.

VEVI-VA är känd för sina snabba leveranser samt högklassiga produkter.

Vi erbjuder en naturvänlig lösning för hanteringen av avloppsvatten för mindre och större hushåll.

Vi är experter då man behöver fixera vatten och avloppsledningar genom vägbankar.


NATURVÄNLIGT OCH BEKYMMERLÖST!